Cyfarfodydd y Cyngor

Mae Cyngor Cymuned Bronwydd yn cwrdd ar y pedwerydd dydd Mercher bob mis, heblaw mis Awst. Croesawur aelodau o'r gymuned i fynychu'r cyfarfodydd. Gweler cofnodion y cyfarfodydd ag agenda ar y dudalen hon.


Council Meetings

Bronwydd Community Council normally meets on the fourth Wednesday of each month, except August. Members of the community are welcome to attend the meeting and observe proceedings. Meeting minutes are available to download from this page, with the current year's agendas. 


26 Jun 24

Agenda

Minutes

24 Jul 24

Minutes

25 Sep 24

23 Oct 24

27 Nov 24

18 Dec 24