Cyfarfodydd y Cyngor

Mae Cyngor Cymuned Bronwydd yn cwrdd ar y pedwerydd dydd Mercher bob mis, heblaw mis Awst. Croesawur aelodau o'r gymuned i fynychu'r cyfarfodydd. Gweler cofnodion y cyfarfodydd ag agenda ar y dudalen hon.


Council Meetings

Bronwydd Community Council normally meets on the fourth Wednesday of each month, except August. Members of the community are welcome to attend the meeting and observe proceedings. Meeting minutes are available to download from this page, with the current year's agendas. 


25 Jan 23

Agenda

Minutes

22 Feb 23

Agenda

Minutes

22 Mar 23

Agenda

Minutes

26 Apr 23

Agenda

Minutes

24 May 23

Agenda

Minutes

24 May 23

Annual General Meeting

Agenda

Minutes

28 Jun 23

Agenda

Minutes

26 Jul 23

Agenda

Minutes

27 Sep 23

Agenda

Minutes

25 Oct 23

Agenda

Minutes

22 Nov 23

Agenda

Minutes

13 Dec 23

Minutes