Cynghorwyr

Mae naw cynghorwyr wedi eu ethol i gynrhychioli'r cymunedau yn gward Bronwydd.

Os ydych am gysylltu efo cynghorwr cymunedol danfonwch e-bost i'r clerc 

 

 

 

 

Councillors

There are nine elected councillors representing the communities which fall under the Bronwydd Ward. 

If you would like to contact a community councillor please email the clerk 

 

 

 

Cllr. Ralph Carpenter

Councillor

Cllr. Angelo Conti

Councillor

Cllr. Glyn Evans

Councillor

Cllr. Gaynor Morgan

Councillor

Cllr. Stephen Phillips

Cllr. Peter Giles

Cllr. Laurie Rowe

Cllr David Jones